Mitt i's logotype

Mitt i

Media · Stockholm, Sweden

Materialinlämning

INLÄMNING HELMATERIAL (HO)
Döpning av annons. Annonsörens namn samt införelsevecka.

DELMATERIAL (SÄTTNING)
Text och bild e-postas till:
Textannonser: annons@mitti.se
Kyrkor & Dödsannonser: familj@mitti.se


LÄNK TILL PROFILPAKET
Tekniska krav på annonsmaterial

HELMATERIAL (HO)
annonsen ska vara producerad i det format annonsen är bokad (bredd gånger höjd i milimeter).
Inget utfall och inga skärmärken, bara satstyta.

FÄRDIGT MATERIAL (PDF-FILER)
Ska göras enligt dagspress rekommendationer.
Information samt inställningsfiler finns för nedladdning på http://dagspress.se/att-producera-annonser/

FÄRGER
Dokumentet skall vara 4-färgsseparerat, CMYK. Svart text skall enbart vara i 100% svart (K) ej blandad CMYK.

HELTÄCKANDE YTOR
Vi rekomenderar 215% färg. Vid mer färg än rekomenderat kan vi inte garantera att rätt färg upprätthålls.
DELMATERIAL (SÄTTNING)
Bilder/logotyper som förekommer i dokument skall sparas med 120 linjers raster (240 dpi) i skala 100%. Rastrerade bilder sparas som EPS eller JPG, punktuppbyggda som TIFF. Streckbilder skall ha en upplösning på minst 300 dpi. Logotyper innehållande text skall vektoriseras.

TYPSNITT
Använd endast Adobes typsnitt. Andra typsnitt ersätts om möjligt med liknande.

TEXTFILER
Sparas i txt- eller rft-format.

ÖPPNA DOKUMENT
Vi hanterar endast .idml som expoterats från Indesign.

Annonsbokning

OBSERVERA ATT KUNDEN • Ansvarar för att materialet är producerat så att det överensstämmer med kraven. • Ansvarar tillsammans med annonsproducenten och dess repro, för att materialet är tryckanpassat för tidningstryck. • Ansvarar för att annonsen finns hos tidningen i god tid innan publicering.
KONTAKTA OSS: Lokaltidningen Mitt i stockholm
Annonsbokning: 08-550 552 50
Tekniska frågor: 08-550 554 00

Lämningstider

Stopptider, bokning och material: Tryckfärdiga annonser och repetitoner måndagar 17.00 utgivningsveckan.
Avvikande lämningstider kan förekomma

Färginställningar & ICC-profiler

För att dina bilder ska bli bra i dagspress behöver de anpassas för de speciella förutsättningar som råder vid dagstidningstryck. Ta hjälp av ICC-profiler, färginstälningar och rekommendationer för att skapa de bästa bilderna.
Ett inställningspaket för färginställningar och ICC-profiler finns att laddas ner, se länk nedan. Profilpaketet innehåller ICC-profiler för färg- och gråskalebilder, färginställningar till Adobes programvaror samt instruktioner.
http://dagspress.se/att-producera-annonser/

Print - Mitt i Värmdö

Print - Mitt i Tyresö

View more
 • Print
  • Materialinlämning
  • Tekniska krav på annonsmaterial
  • Annonsbokning
  • Lämningstider
  • Färginställningar & ICC-profiler
  • Products
 • Digitalt
 • Modulkarta
Click the button on products to create an inquiry